Future Visions Unlimited

 

Het SF-café Leuven is een initiatief van de vzw Future Visions Unlimited. In 2006 richtten Guido Eekhaut en Frank Beckers in Leuven deze vereniging op. We organiseerden dat jaar een eerste SF-café in Leuven om medewerkers voor de organisatie van de ‘Beneluxcon 2007’ te werven.

Tegenwoordig komt het SF-café twee/driemaandelijks samen, meestal in een café/restaurant in Leuven. Elk jaar maken we ook enkele uitstappen.

Future Visions Unlimited is de uitgever van het online tijdschrift Out of this World

 

Bestuur vzw

Frank Beckers: voorzitter

Finn Audenaert: secretaris

Peter De Weerdt: penningmeester

 

Lidgeld

Het jaarlijkse lidgeld voor toegetreden leden bedraagt 15 euro. Stort je geld op rekeningnummer met IBAN-nummer BE56 7350 1429 8188 en BIC-code KREDBEBB op naam van Future Visions Unlimited vzw met de vermelding "lidgeld 2024" en de naam van de persoon voor wie je betaalt.

 

Contact

Je kunt ons volgen op twitter via @sfcafeleuven
Mail naar futurevisionsunlimitedvzw@gmail.com voor meer informatie over Future Visions Unlimited vzw.

Mail naar sfcafeleuven@gmail.com voor meer informatie over het SF-café.