Stellingen

 

De mogelijkheid van tijdreizen impliceert dat de toekomst vastligt.