CITATEN

 

'Je kunt de toekomst niet voorspellen, er zijn te veel variabelen'

Amy Webb, De Standaard, 20/08/2022

 

'Ik denk dat Orwells voorspellingen aan het uitkomen zijn. Surveillancetechnologie maakt een nieuw soort dictatuur mogelijk. China kan zijn bevolking in de gaten houden op een manier waarvan de Sovjet-Unie slechts kon dromen'

Francis Fukuyama , De Morgen, 30/07/2022

 

'Wie de toekomst vreest, vreest het leven en is dus al grotendeels dood'

anonieme futuroloog, 23/07/2022

 

'Zonder toekomst kunnen we niet leven'

anonieme futuroloog, 22/07/2022

 

'Het heden is het verdwijnende moment waarin de toekomst omslaat in verleden tijd'

Ton Lemaire, Filosofie Magazine, zomernummer 2022

 

'Want in een tijd die zo in beweging is, bestaat onmiskenbaar behoefte aan richting, ook al weten we dat in een democratie ideeën over de toekomst nooit in enkelvoud worden geschreven'

Paul Scheffer, 18/07/2022

 

'Er bestaat geen shortcut naar de toekomst'

anonieme futuroloog, 06/07/2022

 

'Gezocht nog wel: een paar nieuwe woorden om een ‘toekomsttaal’ te spreken die activeert in plaats van deprimeert'

Gijsbert van Es, NRC Future Affairs, 02/07/2022

 

Als je mensen kunt verbinden, kan je de toekomst creëren’

Scott Heifterman, geciteerd in nieuwsbrief Health House, 01/07/2022

 

'Slimme steden veranderen snel in metaversesteden'

Kurt Callewaert, Vlaamse Staten Generaal AI, 17/06/2022

 

'Over het verleden wordt veel nonsens verteld, over de toekomst wordt nog meer nonsens verkondigd'

anonieme futuroloog, 11/06/2022

 

'Buitenaardse wezens zijn wat mij betreft de moderne vorm van bovennatuurlijke wezens of monsters'

Arjan Sterken, Radboud Universiteit, 04/06/2022

 

Er is niks bovennatuurlijks aan buitenaards leven'

Rens Waters, Radboud Universiteit, 04/06/2022

 

'De toekomst behoort ons allen toe'

anonieme futuroloog, 03/06/2022

 

De toekomst! Geen ander tijdperk roept meer vragen op

anonieme futuroloog, 29/05/2022

 

'We zitten meer in met het einde van de maand dan met het einde van de wereld'

anonieme futuroloog, 18/05/2022

 

We moeten de toekomst niet voorspellen maar ons de toekomst voorstellen

Kris Peeters, Druk in Leuven, 07/05/2022

 

'SF is "een machine die de toekomst maakt"'

anonieme futuroloog, 22/04/2022

 

'Met ons voorstellingsvermogen van het verleden groeit ook ons voorstellingsvermogen voor de toekomst. Geschiedenis wrikt ons los uit de vanzelfsprekendheid  van het heden, herinnert ons eraan dat niets onveranderlijk is, ten goede of ten kwade.'

Nadia Sels, De Standaard, 11/04/2022

 

'De archeologie van het verleden heeft te weinig informatie om de feiten te kennen. De archeologie van de toekomst heeft er net te veel.'

Nele Van den Broeck, De Standaard, 04/04/2022

 

'Wegens het corona-effect wordt de toekomst met 2 jaar uitgesteld'

anonieme futuroloog, 03/04/2022

 

Ik heb veel gereisd. (…) Maar voor mij was het feitelijk naar de kosmos gaan. Deze planeet voorbereiden voor de kosmos en nu zijn daar stilaan mee bezig. Dat is voor mij de toekomst.’

Paul Van Hoeydonck, Universiteit Antwerpen, 29/03/2022

 

'Mensen zijn in de loop der eeuwen geconditioneerd om te reageren op verhalen en de kracht van fictie is veel groter dan die van journalistiek'

David Sirota, DS Weekblad, 26/03/2022

 

'Onze ervaring van het nu beschouwen we in het licht van de toekomst'

Jannah Loontjens, Filosofie Magazine, 3/2022

 

De toekomst kan elk ogenblik beginnen

anonieme futuroloog, 26/02/2022

 

'We moeten een heleboel laten voor een abstract doel in de toekomst - dat hebben mensen in het verleden nooit hoeven te doen, we hebben dan nooit geleerd'

Frank Ankersmit, Filosofie Magazine, 2/2022

 

'Ik zou zeggen dat we nooit kunnen bewijzen dat we niet in een simulatie leven'

David Chalmers, NewScientist 29/01/2022

 

Sommige mensen hebben nood aan horror om hun diepste angsten te bezweren, ik heb nood aan fictieve duisternis om de echte te verdrijven

Valerie Droeven, De Standaard, 27/01/2022

 

De mens is een dier dat denkt dat het altijd nog een toekomst heeft ook als die er niet is

anonieme futuroloog, 21/01/2022

 

'Ik denk, dus ik zal geweest zijn'

anonieme futuroloog, 15/01/2022

 

Waarom is er wel geschiedenis, maar geen toekomst als schoolvak?

Opening  Duits Wetenschapsjaar 2022: 'Nachgefragt!’, 14/01/2022

 

'Ik kan niet voorspellen hoe in de toekomst oorlog wordt gevoerd, maar de kans dat hij zo destructief uitvalt als in de wereldoorlogen van de vorige eeuw, is klein'

Malcolm Gladwell, De Standaard, 8/1/2022

 

'Eens je begint met toekomstscenario's te bedenken, kan je er niet meer mee stoppen. Het is een soort drug'

anonieme futuroloog, 5/1/2022

 

'Het idee dat ik in de loop van mijn leven in de natuurwetenschap heb geïnternaliseerd, voor wat het waard is, is dat elk mens maar één klein onderdeel vormt van de mensheid, zowel in tijd als in ruimte, en dat die mensheid zich bevindt op een kleine planeet in een willekeurig sterrenstelsel en dat de generaties na ons via bio-engineering of kunstmatige intelligentie of wat voor nieuwe technologie dan ook, dingen zullen ontdekken en zullen doen waarbij wat wij nu doen zal afsteken als kinderspel'

Frank Wilczek, NRC, 1/1/2022

 

Elke generatie herschrijft de toekomst

anonieme futuroloog, 1/1/2022

 

'De meeste sf-films over AI gaan niet over AI, maar over AB, Artificieel Bewustzijn'

Yuval Noah Harari, Wintergasten, 27/12/2021

 

'Misschien is de grootste vraag wat de toekomst betreft wel of er superintelligente wezens zullen zijn zonder bewustzijn die onze planeet domineren of dat er kunstmatig bewustzijn komt'

Yuval Noah Harari, Wintergasten, 27/12/2021

 

'Als historicus interesseert het verleden me, maar ook de toekomst. Ook de verre toekomst omdat het deel uitmaakt van onze identiteit. Wat ons maakt tot wie we zijn, is het verleden, maar ook de toekomst'

Yuval Noah Harari, Wintergasten, 27/12/2021

 

'En die General AI, die laat ik als ingenieur vaak voor de sciencefiction over'

Geertrui Mieke De Ketelaere, Festival van de Toekomst 14/12/2021

 

'We kunnen de toekomst niet vermijden, dus laten we haar omarmen'

Filip Van den Abeele, Festival van de Toekomst, 14/12/2021

 

'Willen we de ondergang van de toekomst nog blijven sponsoren?'

David Van Reybrouck, De Morgen, 13/12/2021

 

'Diepe tijd krijgt plots een ruimere betekenis, naast het diepe verleden ook de diepe toekomst. Het debat focust zich nu immers op de nalatenschap van de mens. Het gaat over onze toekomst als mensheid, maar ook over de toekomst van de planeet, een toekomst waaraan ook de mens als geologische kracht meeschrijft'

Manuel Sintubin, Karakter, 12/2021

 

'Elke tijd kiest zijn eigen toekomst'

De anonieme futuroloog 19/11/2021

 

'Bezorgd over de toekomst? Dat is een westerse, bourgeois middenklasse-slogan'

Vijay Prashad, COP26, 14/11/2021

 

'Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst'

Bart Van Reyn, De Standaard, 3/11/2021

 

'Toekomstvoorspellers geloof ik enkel als ze het verleden voorspellen'

De anonieme futuroloog 3/11/2021

 

'Sciencefiction is eigenlijk een extensie van een filosofisch gedachte-experiment'

Johan De Smedt, Filosofie Magazine 11/2021

 

'Is het niet fantastisch dat we weten wat over miljarden jaren zal gebeuren? Over vijf miljard jaar gaat de zon dood. Maar geen nood, we hebben nog wel even'

Conny Aerts, Knal! Stadsfestival van de Big Bang, 14/10/2021

 

'De toekomst daagt het heden uit'

De anonieme futuroloog 11/10/2021

 

'Het ISS is geen plaats voor artiesten, allerlei clowns of toeristen'

Mikhail Kornienko, BBC Russian, 5/10/2021

 

'Elk kind hoort tot Generatie Toekomst'

De anonieme futuroloog 30/09/2021

 

In de toekomst zullen zelfbewuste AI’s eten van de “boom van goed en kwaad” en hun machinale onschuld verliezen

De Toekomst van Kunstmatige Intelligentie, 28/09/2021

 

'Je wereldbeeld is je toekomst'

@philosophytweet 18/09/2021

 

'Een goed toekomstverhaal gaat altijd over het heden'

De anonieme futuroloog 11/09/2021

 

'Die grove lijn is een oceaan van geweld met eilandjes waar het beter gaat'

Philipp Blom, Future Affairs, 2/09/2021

 

'Elk langetermijnprobleem wordt in de toekomst ooit een kortetermijnprobleem'

De anonieme futuroloog 1/09/2021

 

'Hopelijk worden we ooit net zo goed in het voorkomen van onze ondergang als in het voorspellen ervan'

Lucas Ellerbroek, National Geographic 09/2021

 

'Sommige futurologen spreken over de toekomst alsof het allemaal al verleden tijd is'

De anonieme futuroloog 26/08/2021

 

'We kunnen ons makkelijker het einde van de wereld voorstellen dan het einde van het kapitalisme'

Jason Hickel, Humo, 16/08/2021

 

'Het is moeilijk om je iets voor te stellen dat nog nooit gebeurd is'

De anonieme futuroloog 13/08/2021

 

'Paradox van het tijdreizen: Terug uit het verleden, wat is het goed leven nu. Terug uit de toekomst, wat is het triestig leven nu'

De anonieme futuroloog 30/07/2021

 

'Als er iets niet goed gaat is, is apocalyptische boekhouden de meest voor de hand liggende reactie. Dus heel veel gegevens verzamelen om te laten zien wat er misgaat'

René ten Bos, Filosofie Magazine, juli/augustus 2021

 

'We kennen de toekomst vooral uit de talrijke, meestal foutieve weergaven in films en literatuur'

De anonieme futuroloog 28/07/2021

 

'De toekomst is vol verrassingen. Bereid je voor om steeds opnieuw verrast te worden'

De anonieme futuroloog 21/07/202

 

'De ruimte controleren is de wereld controleren'

Lyndon B Johnson, 1958 (geciteerd door Marjolijn van Heemstra, dS 20/07/2021)

 

De toekomst is een hoax om mensen in het gareel te doen lopen

Samenzweringstheorie 2021

 

'Wanneer de ene generatie eindigt en de volgende begint, we weten het niet precies. We proberen de pleziertjes en de tegenslagen te voorspellen die ze te verwerken zullen krijgen, maar het zijn de onbedoelde gevolgen van het heden die de toekomst bepalen'

Douglas Coupland, DSL, 19/07/2021

 

'Het verleden is niet minder ingebeeld dan de toekomst'

Viggo Mortensen, DS, 15/07/2021

 

'Wat me bekommert is: wat doe ik morgen? Je moet je rechtvaardigen ten overstaan van de toekomst, niet van het verleden’

Jacques Moeschal, Streven, jaargang 22, 1968-1969

 

'Als je depressief bent, leef je in het verleden. Als je angstig bent, leef je in de toekomst. Als je je vredig voelt, leef je in het heden'

Lao Tzu (geciteerd door @philosophytweet op 11/07/2021)

 

'De toekomst is  alleen uitgevonden om het heden te verpesten'

Juliette (Brigitte Bardot) in Et Dieu ... créa la femme (Roger Vadim, Fr, 1956)

 

'Voorspellingen mogen niet te voorspelbaar zijn'

De anonieme futuroloog 6/07/2021

 

'De utopie is aannemelijker als er een prijs voor betaald wordt. Het kwade moet bestaan om te doen geloven dat het goede mogelijk is'

Charlotte Van den Broeck, DSL, 26/06/2021

 

'Sciencefictionfilms gaan niet over wetenschap. Ze gaan over rampen, een van de oudste thema’s in de kunst. Er gaat niets boven de voldoening al die peperdure decors te zien instorten

Susan Sontag in The imagination of disaster (geciteerd door Paul Demets , DSL, 19/06/2021)

 

'De toekomst staat vast. De vraag is wanneer gaat het gebeuren?'

 

De anonieme futuroloog 18/06/2021

'Je kunt de toekomst nooit plannen op basis van het verleden'

Edmund Burke (geciteerd door @philosophytweet 1/06/2021)

 

'Ik word er moe van om iedere dag over de apocalyps te moeten spreken'

Srecko Horvat, auteur van After the Apocalypse, DS Weekblad 29/05/2021

 

'Onheilstijdingen zijn bewust eenzijdig omdat ze mikken op een zichzelf weerleggende voorspelling. Elke Cassandra is een schreeuwjoekel en oreert pamfletten bij elkaar vanuit de hoop dat de gitzwarte aankondiging een handelen uitlokt dat de voorzegde rampspoed verhoedt.'

Rudi Laermans, DSL 22/05/2021

 

'Unmute the future'

Gezien op protestbord, 9/05/2021

 

‘Bestudeer het verleden, als je de toekomst wil bepalen’

Confucius, geciteerd tijdens symposium KVAB ‘De nazaten van Confucius’, 5/05/201

 

'SF-schrijvers beschrijven de toekomst. Ik verander de toekomst'

Tijdreiziger uit de toekomst 1/05/2021

 

Wat Kunstmatige Intelligentie niet kan is de toekomst voorspellen

Theo Priestley, and& festival, 21/04/2021

 

'Laat honderd toekomstscenario’s bloeien'

De anonieme futuroloog 13/04/2021

 

'Voor elke voorspelling bestaat er wel een tijdlijn waar de voorspelling uitkomt'

De anonieme futuroloog 2/04/2021

 

Als we over een enorme tijd heen willen communiceren, bijvoorbeeld om te waarschuwen voor een radioactief gevaar, dan lijkt het communicatieprobleem op waar de linguïst in de film ‘Arrival’ mee kampt. Misschien is het niet zo moeilijk als proberen te communiceren met een buitenaardse beschaving, maar je kunt voor de toekomst geen aannames doen over een gedeelde taal of cultuur.

Stephen Webb, New Scientist 03/2020

 

Ik reis niet in de tijd, ik kijk terug in de tijd

Amateurastronoom 27/03/2021

 

Covid-19 is nog klein bier vergeleken met de buitenaardse invasie

Reiziger uit de toekomst 24/03/2021

 

'Als je iets wilt doen dat moeilijk is, gebruik dan een computer,. Als je iets wilt doen dat gemakkelijk is, gebruik dan een mens'

AI-systeem GPT-3 De Standaard 19/03/2021

 

'Mijn voorspellingen kloppen altijd, alleen houdt de toekomst er zich niet aan'

De anonieme futuroloog (met dank aan Armand Pien) 14/03/2021

 

Bestaat de toekomst wel? Er is nog nooit iemand uit de toekomst naar ons gekomen.

De scepticus 13/03/2021

 

'Op de dag dat wij ophouden elkaar verhalen te vertellen, verkruimelt empathie met medemensen, stort het samenwerkingsverband in dat wij samenleving noemen, en zijn wij als personages in een postapocalyptische dystopie overgeleverd aan elkaars overlevingsinstinct en aan de vraag of de producer om commerciële redenen ondanks alles een ongeloofwaardig happy end wil forceren

Ilja Leonard Pfeijffer 11/03/2021

 

'Valse apocalyptische voorspellingen zullen in de toekomst ons deel zijn'

De anonieme futuroloog 2/03/2021

 

 ‘Het verleden is een proxy voor de toekomst

De anonieme futuroloog 2/03/2021

 

'We weten niets van de toekomst, dus ik kan erover zeggen wat ik wil'

De futurologische paradox 1/03/2021

 

'De evolutie en onze avonturen in de oertijd hebben ons uitgerust met instincten die op scherp staan om onmiddellijke dreigingen te onderkennen, maar onze hersenstam is niet getraind om te schrikken van onafwendbaar gevaar dat zich schuilhoudt in de toekomst'

Ilja Leonard Pfeijffer 27/02/2021

 

Geen enkele voorspelling op heel lange termijn zal uitkomen

De futurologische paradox, 21/02/2021

 

'Ik ben geen Mars-persoon'

Bill Gates 15/02/2021

 

'Ik denk gewoon niet dat ruimteraketten de oplossing zijn

Bill Gates 15/02/2021

 

Als alles overeenstemt met wat je dacht, als de toekomst hetzelfde is als het verleden, dan, eerlijk gezegd, zou ik heel vroeg met pensioen gaan

Avi Loeb in New Scientist 13/02/2021

 

Voor algoritmes is er geen verschil tussen toekomst en verleden

De anonieme futuroloog 10/02/202

 

'Onze generatie shortselt de toekomstige generaties

Ambassadeur van de toekomst 4/02/2021

 

‘Voorspellen is beter dan herstellen’

De anonieme futuroloog 2/02/2021

 

Je kunt de toekomst niet voorspellen’ voorspelde de futuroloog.

De futurologische paradox, 1/02/2021

 

'Als je nadenkt over de toekomst binnen 50 jaar, besef dat jij dan de dinosaurus bent'

De anonieme futuroloog 23/01/2021

 

'De toekomst is er al - in de hoofden en labo's van de wetenschappers'

Robbert Dijkgraaf, Viewpoints, 17/01/2021

 

'Uit onderzoek blijkt dat het voor de meeste mensen ongeacht hun cultuur, donker wordt als ze verder dan een jaar of vijftien, twintig vooruitdenken'

Roman Krznaric, Filosofie Magazine 1/2021

 

'Wie bang is voor morgen, is nooit zonder zorgen'

De anonieme futuroloog 4/1/2020

 

In de verre toekomst zal kunstmatige intelligentie wijken voor kunstmatige wijsheid

Ambassadeur van de toekomst 1/1/2021

 

'Ik loop achterwaarts de toekomst in, met mijn ogen gericht op het verleden'

Maori-gezegde, geciteerd door Roman Krznaric, Filosofie Magazine 1/2021

 

'Vergeet het verleden, denk aan de toekomst. Dan kunnen we met een schone luier beginnen'

Verbasterde gezegdes, 23/12/2020

 

'In de toekomst zijn we niet meer dan een pixel in het vizier van een drone'

Minister van Surveillance, 16/12/2020

 

Ik pleit ervoor dat we onze hoop niet op de toekomst vestigen en dat we er niet op moeten vertrouwen dat de techniek ons op het laatste moment zal redden. Sterker nog, ik stel dat het einde van de wereld zoals we dat kennen al lang heeft plaatsgevonden en dat we moeten doemdenken’

Lisa Doeland, Brainwash Talks 20/12/2020

 

Ik ontwerp kleren voor een levensstijl die nog niet bestaat

Pierre Cardin (2/7/1922 - 29/12/2020)

 

Toekomstgeletterdheid is het bewust zijn van je eigen toekomstdenken en de vaardigheid om dat toekomstdenken individueel of collectief te gebruiken

Maya Van Leemput, 11 december 2020

 

Er is tegenwoordig misschien een herwaardering voor wat ik hier de ‘zwakke voorspelling’ zou willen noemen. Steeds vaker hoor je wetenschappers zeggen dat iets kan gebeuren, maar dat dit niet noodzakelijk het geval hoeft te zijn. De aanwezigheid van dat modale werkwoord ‘kunnen’ is voor veel mensen irritant. Politici willen bijvoorbeeld liever weten wat er aan de hand is dan wat er mogelijk aan de hand is.

René ten Bos, Filosofie Magazine 12/2020

 

'Wij bepalen de toekomst evenzeer als de toekomst ons bepaalt'

De anonieme futuroloog, 8/12/2020

 

Wat we van de toekomst kunnen leren hangt sterk af van wie haar beschrijft

De anonieme futuroloog, 6/12/2020

 

'De vertrouwde toekomst. Dat is de toekomst die je kent uit sciencefiction of uit wat er in andere landen gebeurt'

Maya Van Leemput op Dag van de Wetenschap 22/11/2020

 

'De toekomst is onvoorspelbaar

Manifest van de anti-futurologie, eerste stelling, 13/11/2020

 

De weg naar de toekomst is lang

De anonieme futuroloog, 8/11/2020

 

Zij die zich geen toekomst kunnen inbeelden, zijn gedoemd het verleden te herhalen

De anonieme futuroloog, 2/11/2020

 

De toekomst moet al het goede van het heden omhelzen

De anonieme futuroloog, 1/11/202

 

'Een wereld zonder mens is niet meer voorbehouden aan sciencefiction'

Jeroen Hopster, Filosofie Magazine, 11/2020

 

'Mijn carrièredoel is dat mijn werk aan het zonnezeil een voetnoot zal zijn, wanneer de geschiedenis van de verkenning van Alpha Centauri op papier wordt gezet. Ik wil een toekomst meemaken waarin we andere sterren verkennen.'

Les Johnson, New Scientist, 31/10/2020

 

'Is de wereld post-corona een known unknown of een unknown unknown?'

NRC, 17/10/2020

 

‘De toekomst heeft geen haast’

De anonieme futuroloog, 6/10/2020

 

'Om de toekomst te voorspellen, moet je leren denken als iemand uit de toekomst'

De anonieme futuroloog, 1/10/2020

 

Alleen wie gestorven is, heeft al het Einde der Tijden gezien'

De anonieme futuroloog, 1/10/2020

 

‘Kun je naar de toekomst kijken zonder voorspellingen te doen?’

Filosofie Magazine 09/2020

 

'Besef dat de toekomst blijft bestaan, ook nadat jij gestorven bent'

De anonieme futuroloog, 17/09/2020

 

Om je op de toekomst te oriënteren beschik je alleen over het verleden

Maarten Doorman, Filosofie Magazine 09/2020

 

'De toekomst bevrijdt ons van het verleden'

De anonieme futuroloog, 29/08/2020

 

'Wanneer we praten over de toekomst, nemen we steeds aan dat de toekomst op het verleden zal lijken'

De anonieme futuroloog, 24/08/2020

 

Ach wat een waanzin, al die mensen met grote verwachtingen van de toekomst!

Seneca

 

‘Je raakt afhankelijk van de toekomst als het heden niets voor je voorstelt'

Seneca

 

'Wij voorspellen uw toekomst niet, wij weten wat u zal doen'

Strategic Alliance GAFA, 17/08/2020

 

Wat niet in het belang is van de toekomst, is ook niet in het belang van nu’

De anonieme futuroloog, 4/08/2020

 

Iedereen heeft recht op een toekomst

De Nieuwe Rechten van de Mens, 22/07/2020

 

De moderne wereld moet denken in worstcasescenario's, omdat ze zich bewust is van haar zelfvernietigende kracht’ 

Ivan Krastev in Knack 15/07/2020

 

Alle wegen leiden naar de toekomst

De anonieme futuroloog, 19/07/2020

 

'De sleutel tot een mooie toekomst is een visie te kunnen formuleren waar mensen wereldwijd zich achter kunnen scharen'

Max Tegmark in New Scientist 18/07/2020

 

Er zal in de nabije toekomst geen terugkeer naar het oude normaal plaatsvinden. Er is heel veel om ons zorgen over te maken’

­Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15/07/2020

 

Elke belofte voor de toekomst is een kritiek op het heden’

De anonieme futuroloog, 11/07/2020

 

Hoe iemand de toekomst ziet, hangt samen met wat hij hoopt en vreest

De anonieme futuroloog, 1/07/2020

 

De toekomst is gemaakt uit onze fouten

futurism.com 17/6/2020

 

'We behandelen de toekomst als een ver koloniaal land waar we onze ecologische schade, technologische risico's en nucleair afval vrijelijk kunnen dumpen, alsof er geen mensen wonen'

Roman Krznaric in Knack Weekend 16/06/02020

 

Door te zoeken naar buitenaards intelligent leven - zelfs al vinden we niets - ontdekken we onze eigen toekomst en onze lotsbestemming

Christopher Conselice https://www.nottingham.ac.uk 15/06/2020

 

De utopie van vandaag is de dystopie van morgen

De anonieme futuroloog, 14/06/2020

 

Goed voorspellen betekent ook voorspellen wanneer je meer informatie nodig hebt om goede voorspellingen te kunnen maken'

Sander Van de Cruys in Karakter nr 70, juni 2020

 

'De toekomst loopt achter op de SF-voorspellingen'

Toekomstscenario's na de Chinese griep, 7 juni 2020

 

'De heimwee van Leonard Pfeiffer laat zien dat het lastig afscheid nemen is van onze gedroomde toekomst'

Alies Pegtel in Filosofie Magazine, juni 2020

 

Als je alleen het verleden ­kopieert, is je toekomst voorbij

Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies in De Standaard 16 mei 2020

 

'De toekomst is nog niet voor morgen'

Toekomstscenario's na de Chinese griep, 14 mei 2020

 

'Wegens de coronapandemie wordt de toekomst met onbepaalde tijd uitgesteld'

Toekomstscenario's na de Chinese griep, 4 mei 2020

 

‘Laat de toekomst maar beginnen, we hebben lang genoeg gewacht’

Toekomstscenario's na de Chinese griep, 1 mei 2020

 

'Ik mis de oude tijden, vooral omdat ik geen toekomst zie'

Ilja Leonard Pfeijffer, De Standaard 19/04/2020

 

Zoönose 1: ‘een woord van de toekomst, dat naar verwachting in de 21ste eeuw veelvuldig zal worden gebruikt

David Quammen, De Volkskrant 17/04/2020

 

Zoönose een ziekte of infectie die van dier op mens overspringt

 

'De toekomst moet herschreven worden'

Toekomstscenario's na de Chinese griep, 1 april 2020

 

Statistiek kan goed het verleden, maar minder goed de toekomst voorspellen

Ira Helsloot, De Volkskrant, 23 maart 2020

 

'Camus benadrukt dat in alle revolutionaire toekomstscenario’s, niet alleen dat van de communisten, de kunst afwezig is'

Hans Achterhuis, Filosofie Magazine, maart 2020

 

Goed voorspellen betekent ook dat je weet wanneer je niet kan voorspellen

Sander Van de Cruys in Karakter nr 69, voorjaar 2020

 

'Wie bang is van de toekomst, schat het heden te hoog in'

Rogier De Langhe in De Standaard, 14 maart 2020

 

'De mens heeft de voorspellende gaven van een mug'

Henri Beunders in NRC, 2/03/2020

 

'De tijd is blijven stilstaan op 5 voor 12'

de onbekende futuroloog 5/03/2020

 

Zonder toverij en met de woorden van cyberneticus Heinz von Foerster kunnen we stellen dat in de biologie de oorzaak vaak in de toekomst ligt

Sander Van de Cruys in Karakter nr 69, voorjaar 2020

 

'De toekomst verandert seconde per seconde in verleden'

de onbekende futuroloog 21/02/2020

 

‘De volgende veertig minuten wik ik spreken over de toekomst. Daarom moet ik eerst iets vertellen over het verleden'

Yuval Noah Harari in De Standaard 29/01/2020

 

Dromen van een buitenaardse wereld kan toch geen kwaad?’

amateurastronoom Philippe Mollet in De Standaard 11/01/2020

 

'Over twintig jaar. (…) Dat is de termijn die je noemt als je geen idee hebt hoelang het nog gaat duren'

Dariu Gravila, TU Delft in Trouw 3/1/2020

 

De toekomst is slechts een tijdmachine weg

futurism.com  3/1/2020

 

‘In de jaren dertig wordt vaak gezegd. Maar die lijken soms wel het nieuwe jaar 2000. Voor de eeuwwisseling werd alle futuristische vernieuwing verwacht 'tegen het jaar 2000', nu zeggen ze al snel 'in 2030'. Maar ik verwacht het wel nog mee te maken, die eerste mens op Mars.'

Lieven Scheire in De Standaard 23/12/2019

 

‘Eigenlijk lijkt de toekomst redelijk voorspelbaar.

 

Robbert Dijkgraaf in DWDD University 23/12/2019

We slaapwandelen de toekomst in.'

 

Koert van Mensvoort in De Standaard, 14/12/2019

 

'Als je de werkelijkheid filmt, sijpelt er altijd een stukje van de ­toekomst binnen.'

Patricio Guzmán in De Standaard, 12/12/2019

 

Ik mis de toekomst.

Jaron Lanier in De Tijd, 30/11/2019

 

'Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit een hebben.'

 

John Galsworthy

 

'Dat is het lot van voorspellingen en waarschijnlijkheidsuitspraken – die alleen al door ze publiek te maken een effect kunnen hebben, waardoor niet gebeurt wat ze voorspellen.'

 

Ignaas Devisch over de paradox van de apocalyptiek in dS 12/10/2019

 

Ons F-woord is… Future

 

Anonieme futuroloog

 

'Ik probeer al een hele tijd potentiële toekomstbeelden te bedenken door de geschiedenis toe te passen op het heden. Dit jaar heb ik geëxperimenteerd met een alternatieve benadering: sciencefiction toepassen op de wereld waarin we leven. Ik was als jongen een grote fan van sci-fi. Toen ik naar de universiteit ging, gaf ik het genre op omdat ik ten onrechte meende dat het niet ernstig genoeg was. In werkelijkheid bestaan er weinig andere vormen van literatuur die meer verhelderend zijn.'

 

Niall Ferguson in dS 23/09/2019

 

Zonder ongemak is er geen toekomst

 

Jonathan Safran Foer in dS 7/9/2019

 

'Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst'

 

Seneca (geciteerd in Filosofie Magazine september 2019)

 

Boeken die zich afspelen in een denkbeeldige toekomst die al voorbij is, zijn altijd interessante lectuur. Ze doen je beseffen dat de geschiedenis altijd anders verloopt dan wat de tijdgenoten vrezen

 

Niall Ferguson over ‘Seven Days in May’ van Fletcher Knebel & Charles W. Bailey, De Standaard 12/08/19

 

Nu, ik blijf gelukkig doen wat me mateloos interesseert: naar de toekomst kijken, samen met getalenteerde mensen van overal

 

Sofie Vandebroek (lid van de Women in Technology Hall of Fame) De Tijd 10/08/19

 

'De mens moet zich ontwikkelen tot een planeetverkennende soort'

 

Nancy Vermeulen in 100 ideeën voor een betere wereld, Knack zomer 2019

 

'We moeten af van competitie en prestige. De maan is de perfecte plaats om op grote schaal samen te werken. Ik zie het m aandorp als een open concept met vele partners. Iedereen kan bijdragen wat hij wil, van transport over mijnbouw tot toerisme of wetenschap. We moeten niet terug naar de maan, maar voorwaarts naar de maan.'


ESA-directeur-generaal Jan Wörner in Scientific American/eoswetenschap.eu 12 juli 2019.

 

‘Tijdreizen naar de toekomst, dat kan. Het is gewoon een kwestie van geld en techniek.’


John Richard Gott, EOS Wetenschap Special: Van het allerkleinste naar het allergrootste. 20 juni 2019.

 

‘Machines die slimmer worden dan mensen? Dat is zo’n onzin’


Eric Postma van UTilburg, Het Financieel Dagblad, 24 mei 2019

 

'De diepe tijd die me interesseert, is degene die ons lastige vragen stelt: wat is de geschiedenis van de toekomst, en hoe zullen de fossielen die wij nalaten eruitzien?'


Robert MacFarlane, dS, 24 mei 2019.

 

We hebben een nieuwe Verlichting nodig, anders leven we straks op de Planet of the Apes.

Markus Gabriel in Filosofie Magazine 4 april 2019

 

'Wegens de naderende Apocalyps, worden alle 1 aprilgrappen uitgesteld tot na het einde van de wereld'

De redactie, 1 april 2019

 

'Ik ben een voorstander om het een vak te maken op school. Sciencefiction laat je dromen, creatief nadenken en openstaan voor de toekomst. En dat hebben we meer dan ooit nodig.'


Peter Hinssen, Trends, 14 maart 2019

 

‘We zijn allemaal tijdreizigers, samen op weg naar de toekomst,. Maar laten we samen werken aan die toekomst, een plaats waar we naartoe willen’

Stephen Hawking, De Antwoorden op de Grote Vragen.

 

‘De verhalen die we vertellen over de volgende millennia vertellen zijn boeiend, belangrijk en memorabel. Maar we hebben geen manier om te bepalen welke daarvan we serieus moeten nemen.’

David Christian, Big History

 

‘Iemand die de toekomst voorspelt, extrapoleert vanuit het recente verleden, en heeft het meestal fout’

Yuval Noah Harari in Knack 19/12/2018

 

'Het meest waarschijnlijke scenario voor een toeristische exploitatie van gekloonde dieren blijft een non-Jurassic Park.'

Carrie Friese van de London School of Economics

 

Fysica ben ik gaan studeren in de wat kinderlijke idee dat dat me zou helpen om sciencefiction te schrijven.

Sylvia Wenmackers in de Campuskrant, 26/09/2018

 

De toekomst is anders dan in de film’ 

Yuval Noah Harari in 21 lessen voor de 21ste eeuw

 

'Wie over de toekomst wil nadenken, moet een zin uit zijn vocabulaire schrappen. Die zin luidt: "Dit kan nooit gebeuren."'

Philipp Blom in Wat er op het spel staat

 

'Mythen stellen de mens in staat om zich te situeren ten opzichte van het verleden en de toekomst. Waar ik naar op zoek ben, zijn de mythen van de toekomst'

                                                                                                                                                                             Sun Ra, pionier van het Afrofuturisme

 

'Ik praat over de toekomst, dus per definitie zeg ik meer dwaasheden dan iemand die met de geschiedenis van de middeleeuwen bezig is.'

                                                                                                                                                                 Laurent Alexandre in DS Weekblad 6/01/18

 

Een goede manier om de toekomst uit te vinden, is ze te voorspellen

John Barlow       

 

'We moeten wereldburgers worden en maken dat de toekomst een plek is die we graag willen bezoeken'

       Stephen Hawking ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag     

 

'De techindustrie volgt de wet van Moore over steeds snellere computers. Ik heb het liever over de morele wet van More - Thomas More, de schrijver van ‘’Utopia’. In een door technologie gedomineerde wereld moeten wij mensen een hoger doel nastreven.
Dat is de kern om de toekomst te verzekeren.’

                                                                                                                                              Andrew Keen in een interview in De Tijd, 07/04/2018                                                                      

'Ik doe niet aan voorspellingen, ik behandel eventualiteit – wat er kan gebeuren in bepaalde omstandigheden. Zoals sciencefictionschrijver William Gibson zei: de toekomst is er al, ze is alleen ongelijk verdeeld. De mogelijkheden zijn er, we zijn nog altijd in staat te bepalen wat we laten doorwegen.’

                                                                                                                                          Peter Frase in een interview in DS Weekblad, 21/04/2018

 

'De mensen zijn bang voor technologie. Maar uiteindelijk accepteren mensen altijd nieuwe technologie. Mensen zijn bang voor een onbekende toekomst, maar ze aanvaarden altijd de huidige vooruitgang. Ik weet zeker dat de mensen de technologie steeds meer zullen aanvaarden

                                                                                                             Hiroshi Ishiguro in De Afspraak op het and&-festival, Leuven, 2/5/2018

 

'De futuroloog is de archeoloog van de toekomst

                                                                                                             Gehoord tijdens de eerste Archeologiedagen in Vlaanderen, 1/6/2018

 

'We willen geen toekomst. Maar de toekomst komt toch. Die vraagt zich niet af of het ons goed uitkomt dat er grote veranderingen zullen plaatsvinden. De toekomst gebeurt en wij hebben twee keuzes: of we nemen de toekomst in handen of we ondergaan ze. Op dit moment zitten we in het tweede bootje.

                                                                                                                                                                             Philipp Blom over Wat op het spel staat

 

Ik ben sciencefictionfan, ik heb ons eigen zonnestelsel altijd saai en een beetje beperkt gevonden. Eerlijk gezegd denk ik dat alle wetenschappers op een bepaalde manier escapisten zijn. En ruimtewetenschappers gaan daarin voorop

Pete Worden in De Volkskrant

 

Vanuit politiek perspectief is een goed onderbouwde sciencefictionfilm veel waardevoller dan een artikel in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift

                                                                      Yuval Noah Harari in De Tijd

Maak jouw eigen website met JouwWeb