SF-café 24/11/2018

 

48ste SF-café

 

Toen ik om twaalf uur in brasserie Van de Weyer aankwam, zaten Johann, Rosette, Patrick, Paula, Frank Roger, Peter en Finn al aan tafel. Met Ludwine, die even later arriveerde, erbij waren we ditmaal met zijn negenen.

 

Omdat dit onze laatste bijeenkomst van het jaar was, kon – wie dat wilde - het lidgeld voor 2019 betalen. Wie lid wil worden, betaalt 10 euro op rekening BE56 7350 1429 8188 (BIC-code KREDBEBB) met vermelding van “Lidgeld 2018”.  Je bent dan lid van de vzw Future Visions Unlimited. Om geen misverstanden te creëren: ook niet-leden blijven welkom op een SF-café, dat zoals voorheen gratis blijft, je betaalt enkel je eigen verbruik.

 

Conventies

 

Het NCSF kondigt een nieuwe Beneluxcon aan! Zaterdag 26 januari 2019 is er de eendaagse conventie Imagicon in congrescentrum De ReeHorst in Ede. ’s Anderendaags vindt dan de nieuwe Beneluxcon plaats in hetzelfde hotel als Imagicon. De inkom bedraagt 40 euro en leden van het NCSF krijgen reductie van 5 euro. Aanmelden kan bij penningmeester@ncsf.nl. Wanneer er meer informatie is, wordt die online geplaatst. Check in elk geval de online kalenders.

 

Peter heeft dit jaar voor het eerst in zijn carrière als conventieganger de Fantasy World Conventie bezocht. Daarvoor moest hij naar Baltimore in de VS.  Zoals steeds hielp hij mee, eerst bij de opbouw van de stands en daarna bij de registratie. Hij schat het aantal deelnemers op vierhonderd, waarvan hij de enige uit de Lage Landen was. In vergelijking met de huidige wereldcons SF, is de Fantasy World Con vooral op professionelen afgestemd. Voorlopig heeft Peter het nu wel met de VS gehad: de volgende twee jaar zal hij níet naar de VS reizen. (Wereldcon 2019 is in Dublin en Wereldcon 2020 in Nieuw-Zeeland).

 

SF in druk, SF op tv

 

Frank Roger toonde ons zijn exemplaar van het Chinese tijdschrift Science Fiction World, dat opnieuw een van zijn verhalen publiceerde. Daarmee heeft hij er potentieel een miljoen lezers bij, want dat is de enorme oplage van het blad.

 

Op de Vlaamse tv-zender Canvas is momenteel het tweede seizoen van The Handmaid’s Tale te zien. Er is ook al een derde seizoen. De eerste jaargang volgde nauwgezet het boek, maar de nieuwe seizoenen werden volledig door de scenarioschrijvers bedacht. Deze week maakte Margaret Atwood overigens bekend dat ze een vervolg op haar boek zal schrijven. De sequel krijgt als werktitel The Testament mee en speelt zich vijftien jaar na het einde van haar oorspronkelijke boek The Handmaid’s Tale af.

 

Johann en ik volgen ook het tweede seizoen van de docudrama Mars op National Geographic over de kolonisatie van onze buurplaneet. Het fictieve verhaal van de kolonisten wordt afgewisseld met nieuwsbeelden en interviews. Elon Musk, Robert Zubrin (voorzitter van de Mars Society, die vurig pleit voor het zenden van astronauten naar Mars) en medewerkers van de NASA vertellen enthousiast over Mars.

 

Patrick had de laatste twee jaargangen van Locus voor me meegebracht. Hiertussen zit het jubileumnummer van april 2018 ter gelegenheid van 50 Jaar Locus, het verslag van de Wereldconventie in Boston (2018) en de Wereldconventie in Helsinki (2017) en ook het nummer met het uitgebreide in memoriam voor Ursula Le Guin.

 

Stadsfestival Arenberg

 

Leuven heeft weer een stadsfestival. Na Utopia in 2015, viert de stad ditmaal vijfhonderd jaar familie Arenberg. De adellijke familie Arenberg drukte haar stempel op de geschiedenis van Leuven, maar haar invloed liep tot ver buiten onze streken. Rosette bezocht in Museum M ‘Macht en Schoonheid’, gewijd aan de geschiedenis van de familie. In de universiteitsbibliotheek is er een tweede grote tentoonstelling ‘Adellijk Wonen’ over het Kasteel van Arenberg in Heverlee. Het uitgebreide programma met wandelingen, concerten, lezingen staat op www.arenbergleuven.be.

 

Waarheen in 2019?

 

Op 19 januari zullen Johann, Rosette en ik de tentoonstelling Stonehenge. Voorbij het Mysterie in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren bezoeken. Wie ons wil vergezellen, mailt naar sfcafeleuven@gmail.com.

 

Een week later gaan we met enkelen naar Imagicon en Beneluxcon in Ede.

 

Het volgende SF-café Leuven is op 17 februari 2018, opnieuw in brasserie Van De Weyer.

 

Frank Beckers