Carlos Suchowolski: Una Nueva Consciencia

 

Carlos Suchowolski, die ik op de Eurocon in Stockholm ontmoette, is in 1948 in Mendoza, Argentinië geboren. Sinds 1976 woont hij in Spanje. Hij is informaticus en directeur van een bedrijf gespecialiseerd in digitale apparatuur voor de grafische en audiovisuele sector. Hij heeft in Argentinië en Spanje al meerdere werken gepubliceerd, maar dit is zijn eerste roman. En het betreft een moeilijk werk, want de vertellers zijn bewoners van een enorme ondergrondse grot en hun fysieke eigenschappen verschillen behoorlijk van de onze: een schild om zich tegen lava en stenen te beschermen. Aan armen en benen hebben ze zuignappen waarmee ze hellingen kunnen beklimmen. Seksuele attributen verschijnen pas op een zekere leeftijd. De wereld waar ze wonen, wordt een kwart van de tijd door een bol van licht beschenen die uit hun zee opstaat om er enige tijd later weer in onder te gaan, volgens een traject, dat zich elke zeven “dagen” vernieuwt. Aangezien hun visie op de onderaardse wereld, waar zij wonen, en hun godsdienst, waarin Boroosh, de bol van licht, als een afgezant van de Goden wordt beschouwd, hun taal modelleren, wordt de lezer regelmatig verplicht om de woordenlijst achterin te raadplegen om het verhaal te snappen dat zich beetje bij beetje ontvouwt doorheen de herinneringen van de vertellers. Zij, dat komt er nog bij, behoren tot twee verschillende volkeren: een van vissers gehecht aan de Norm, aan de tradities, het andere van Vernieuwers, scheppers van een industriële en technologische maatschappij, die instort ten gevolge van een catastrofale gebeurtenis die de lezer slechts weet te achterhalen nadat hij alle herinneringen van de vertellers nauwgezet heeft gevolgd... Dat alles opdat een van hen, misschien, op het einde van de roman tot een nieuw begrip van hun wereld zou kunnen komen. Behoort het nadenken over een dergelijk thema uitsluitend tot het domein van de SF? Hoewel het onderwerp overduidelijk SF is, zou dit boek ook gemakkelijk door uitgevers en lezers van “mainstreamliteratuur” geapprecieerd kunnen worden. De vertaling zal zeker problemen scheppen omwille van een andere woordenschat en culturele gebruiken die Franse lezers en schrijvers hebben en wegens de nieuwe termen waarmee de inwoners hun wereld in gewelddadige transformatie beschrijven. Maar het zou de moeite waard zijn. Temeer omdat de onbekende wereld voor een keer niet bekeken wordt door de ogen van of beschreven wordt met de woorden van een mens, maar met die van een inwoner van de wereld zelf. De ervaring is zoniet uniek, dan toch voldoende zeldzaam om te signaleren. En om aan de lezers getoond te worden.

 

Bespreking door George Bormand (oorspronkelijke Franse bespreking voor 'Galaxies', nr. 15. Vertaling door FB)

 

Una Nueva Consciencia. Mandrágora I 2007 I Paperback I 330 Blz. I 9788493560317