Investeer in toekomstverkenning

 

De coronacrisis maakt duidelijk dat investeren in toekomstverkenning geen luxe is, maar bittere noodzaak

Christophe Kempkes, De Tijd, 26/03/2020

Trendanalist Christophe Kempkes van FingerSpitzen Kollektiv vraagt in De Tijd van 26 maart om meer te investeren in toekomstverkenningen.

 

Onvoorbereid

 

Christophe Kempkes stelt vast dat onze overheden niet alert reageerden op de coronacrisis. Helaas gebeurde dat in het verleden wel meer.

 

En er is meer: de financiële tsunami van 2008, de Arabische Lente, het Syrische conflict, de acute migratiecrisis, het uitdijende populisme, de verregaande uitholling van democratische processen door 'fake news' en uitgekiende socialemediastrategieën. Het zijn disrupties en megatrends die onze beleidsmakers bij verrassing namen en waarop ze alleen antwoordden met een mix van draconische ad-hocingrepen, fatalisme en improvisatie

 

Horizonscanning en toekomstverkenning

 

Verwonderlijk is dat allemaal niet, als je bedenkt dat overheden bitter weinig investeren in horizonscanning en toekomstverkenning (foresight). Gewoonlijk wordt zo'n antenne opgezet in drie lagen met een verschil in scanfrequentie en bereik. Eerst een 'emergency radar', een frequente scan die drie maanden vooruitkijkt, vervolgens een klassieke 'horizon scanning' die drie maanden tot drie jaar vooruitkijkt en ten slotte een systemische toekomstverkenning van 3 tot 30 en zelfs 300 jaar

 

Voorbereide overheden

 

Singapore heeft, volgens de auteur, een overheid die het goede voorbeeld geeft. Maar België, Vlaanderen en Europa schieten schromelijk te kort.

 

De vorige Vlaamse regering kwam op het einde van de legislatuur met het voorstel een Vlaamse Toekomstraad op te richten.” (…) “Ondertussen schijnen die plannen een stille dood gestorven te zijn.” “Federaal is van foresightcapaciteit nauwelijks sprake”. “Zelfs de Europese Commissie heeft geen goed uitgeruste eenheid met voldoende capaciteit voor een gestructureerde toekomstverkenning in de breedte en in de diepte.

 

(Bron: https://www.tijd.be/opinie/algemeen/Investeer-in-capaciteit-voor-toekomstverkenning/10217025)