De Gouden Eeuw van China

De Tang-dynastie

In februari 2009 bezochten enkele leden van het SF-café Leuven de tijdelijke tentoonstelling ‘Het Terracotta Leger van Xi’an’ in de Minderbroederskerk in Maaseik. Dit jaar organiseert het Limburgse museum een vervolgtentoonstelling. Het onderwerp van de nieuwe expo is ‘De Gouden Eeuw van China’. De keuze voor onze tweede uitstap dit jaar (eerder trokken we naar Tongeren om er ‘Sagalassos. City of Dreams‘ te zien) was dan ook snel gemaakt.

Het terracotta leger dateert van 200 voor Christus. De negenduizend terracotta figuren lagen begraven in het mausoleum van Qin Shi Huang Di, de eerste Chinese keizer. Hij had China in 221 voor Christus verenigd. In de nieuwe tentoonstelling staat de periode 618 tot 907 na Christus centraal. Het land kende toen zijn grootste welvaart onder de Tangdynastie. Chang’an, het huidige Xi’an, was de hoofdstad. Met een miljoen inwoners was dit één van de grootste metropolen ter wereld. De rijkdom was voor een belangrijk deel te danken aan de zijderoute, die al eeuwen in gebruik was. Op één na waren alle keizers tijdens de Tangdynastie mannen. De uitzondering was Wu Zetian. Zij was één van de concubines van keizer Tang Taizong en wist na allerlei paleisintriges de macht te veroveren. Wu Zetian is daarmee de enige keizerin uit de geschiedenis van China.

Luxe

Beelden, fresco’s, juwelen en gebruiksvoorwerpen tonen de Chinese rijkdom in deze periode. Een vaas gemodelleerd naar een Romeinse amfora waarvan de handvaten met draken gedecoreerd zijn, bewijst dat Chinezen altijd al goede imitators waren. Het beeld van een op de grond liggende ambtenaar illustreert de onderdanigheid aan de keizer. De mandarijnen kenden maar liefst acht verschillende buigingen om eer aan hun keizer te brengen.

Na het parcours langs de museumstukken, kan je even uitrusten in een boeddhistische tuin. Opnieuw is het een boeiende tentoonstelling. De opstelling en de werken zelf ogen weliswaar een stuk minder spectaculair dan de soldaten van het overbekende terracotta leger. Het museum telt dan ook beduidend minder bezoekers dan de 193.000 nieuwsgierigen die naar het leger van Xi’an kwamen kijken.

Laotzi

Enkele gedichten van Bai Juyi (772 – 846) nodigen de bezoekers uit tot nadenken. Ik noteerde:

 

Wie spreken weten niet, wie weten zwijgen

Zo luidt een woord dat ik van Laotzi leerde.

Als Laozi werkelijk een was die wist,

Waarom schreef hij dan zelf een werk van liefst

vijfduizend woorden?

 

“Overdaad schaadt!”

Op het einde van de tentoonstelling wacht zowaar een natuurkunde-experiment, gecamoufleerd als theeceremonie. Er staan een theekan, een theekopje en een bakje met (koud) water. Het water stelt natuurlijk de thee voor.

Mysterieus kondigt een poster aan: “Let op! Schenk u teveel in en u eindigt met niets”. Wanneer je het kopje helemaal vol giet, stroomt de beker inderdaad leeg via een gat in de bodem. Wanneer je je matigt en het kopje maar halfvol schenkt, loopt het water niet weg. Een echt wonderkopje!

De oplossing van dit raadsel wordt gegeven door de wet van de communicerende vaten. Er is een kanaaltje in de beker verwerkt, dat naar de opening in de bodem leidt. Wanneer het waterniveau hoger komt dan het kanaal, begint het water onderaan weg te lopen. Door de luchtdruk wordt alle water in de beker door het kanaal geduwd.

De ontdekking van deze wet en ook al de wonderbaarlijke beker worden aan Pythagoras (6de eeuw voor Christus) toegeschreven. De Griekse wiskundige wilde met zijn “beker der rechtvaardigheid” gulzige mensen een lesje in bescheidenheid leren.

Limburgs erfgoed

Johann Chiaradia wachtte Ludwine Van Assche en mij op aan het station in Genk. Hij bracht ons met de auto naar Maaseik. Achteraf bood Rosette, Johanns vrouw, ons nog koffie met Limburgse vlaai aan. Tijdens de autorit gaf Johann ons uitleg over de mijnsites, een stuk industrieel erfgoed. De dag van onze trip naar Maaseik was het trouwens ‘Open Monumentendag Vlaanderen’ met als thema ‘Muziek, Woord en Beeld’. Volgend jaar vindt de 25ste editie van de Open Monumentendag plaats. De organisatoren kondigen een feesteditie aan, die een “best of” zal brengen. Hopelijk worden er ook links met de toekomst gelegd.

21ste SF-café Leuven

In mijn verslag van het vorige SF-café kon ik nog geen datum voor een volgende bijeenkomst vermelden. Ondertussen ligt de datum wel vast. Het wordt zondag 25 november 2012.

Kalender

 

DE GOUDEN EEUW VAN CHINA. SCHATTEN UIT DE TANG-DYNASTIE

11 mei – 20 oktober 2012

Minderbroederskerk, Boomgaardstraat, 3680 Maaseik

 

UITSTAP SF-CAFÉ LEUVEN: MAASEIK

9 september 2012

 

OPEN MONUMENTENDAG VLAANDEREN 2012

9 september 2012

Thema: muziek, woord en beeld

 

21ste SF-CAFÉ LEUVEN

25 november 2012

Contact: sfcafeleuven@gmail.com

 

OPEN MONUMENTENDAG VLAANDEREN 2013

8 september 2013

 

Meer info:

www.degoudeneeuwvanchina.be

www.openmonumenten.be

 

Frank Beckers