KLINGON, DE NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE TAAL

De weekeindeditie van de Vlaamse krant De Morgen schrijft over neptijdschriften of rooftijdschriften. Een aantal malafide uitgevers beweren een degelijk wetenschappelijk blad uit te geven. Ze organiseren echter geen peer review waarbij de artikels door vakgenoten beoordeeld worden. Na publicatie sturen ze gepeperde rekeningen aan de auteurs. Ook Nederlandse en Vlaamse wetenschappers hebben (mogelijk onbewust) artikelen in dergelijke rooftijdschriften gepubliceerd.

‘Een Gentse wetenschapper slaagde er bijvoorbeeld recentelijk nog in om een ‘artikel’ in het Klingon, een kunstmatige taal uit Star Trek, te publiceren in zo’n rooftijdschrift.’

(Bron: Barbara Debusschere en Remy Amkreutz, Alle Vlaamse uniefs te vinden in nepbladen , De Morgen 11/08/2018)

Noot van de redactie: Wij ontkennen ten stelligste dat sfcafeleuven.jouwweb.nl een nepsfsite is, ook al worden teksten in het Klingon aangenomen.