Future Visions Unlimited

Het SF-café Leuven is een initiatief van de vzw Future Visions Unlimited. In 2006 richtten Guido Eekhaut en Frank Beckers in Leuven deze vereniging op. We organiseerden dat jaar een eerste SF-café in Leuven om medewerkers voor de organisatie van de ‘Beneluxcon 2007’ te werven.

Tegenwoordig komt het SF-café tweemaandelijks samen, meestal in een café/restaurant in Leuven. Elk jaar maken we ook enkele uitstappen.

 

Bestuur vzw

Frank Beckers: voorzitter

Johann Chiaradia: secretaris

Peter De Weerdt: penningmeester

 

Lidgeld

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 10 euro. Stort je geld op rekeningnummer met IBAN-nummer BE39 7450 1511 7319 en BIC-code KREDBEBB op naam van Future Visions Unlimited vzw met de vermelding "lidgeld 2020" en de naam van de persoon voor wie je betaalt.

 

Contact

Je kunt ons volgen op twitter via @sfcafeleuven

Mail naar sfcafeleuven@gmail.com voor meer informatie.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb